Länkar

Vi är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med.

Vår ambition är att ha ett så nära och öppet samarbete med anhöriga som möjligt och att vara lyhörda för deras önskemål om hur de vill utforma begravningen så att den blir till ett ljust och värdigt farväl av sina kära.